Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

Kontingenty

Kontingenty předběžně blokují pro určitého partnera (firmu/cestovní kancelář) některé vaše pokoje k prodeji. S partnery je obvykle uzavřena smlouva o tom, že jim po určité období „držíte“ určitý počet pokojů k rezervování a tyto pokoje mají nastavenou určitou expiraci. Pokud partner před expirací kontingent nevyužije (nevytvoří rezervaci), jsou tyto pokoje opět uvolněny k běžnému prodeji.

Sdílejte vědomosti se svými kolegy