Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

Automatický hlasový systém – (Interactive Voice Response System – IVR)

– modul, obvykle součástí telefonního systému, který umožňuje návštěvníkovi zadat informace, pomocí klávesnice nebo hlasových příkazů.

Sdílejte vědomosti se svými kolegy