Wiki Category: Manažerské strategie

USP – Jedinečný prodejní argument

(Unique Selling Proposition) Unikátní přínos pro klienty, tudíž v případě hotelnictví by to mohl být důvod, kvůli kterému by se klient vrátil zpátky. Zaměřením na USP vede k vytvoření konkurenční výhody a může vést k dlouhodobě vyšším tržbám.

Obchodní podmínky

Podmínky, dle kterých se uzavírá smlouva mezi objednavatelem (klient) a dodavatelem služby (ubytovatel). Součástí jsou většinou storno poplatky Příklad: Obchodní a Storno podmínky 1. Ceny a služby Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím […]

Věrnostní program

Marketingový program, který nabízí hostům odměny pro pravidelnou či častou spolupráci. Je velmi vhodný pro zvýšení loajality a návratnosti. Používá se také k přesvědčení klientů, aby rezervovali ubytování přes hotelový web místo přes rezervační portály.

Revenue Management

Proces porozumění, předvídání a reagování na chování spotřebitelů, který maximalizuje výnos.

Channel Manager

Obsluha obsazenosti a cen napříč všemi distribučními kanály včetně internetových stránek, třetích stran a GDS. Efektivní řešení správy kanálů by mělo snížit náklady na pracovní sílu a zvýšit efektivitu tím, že poskytuje centralizovaný způsob ovládání více kanálů. Více informací na http://www.previo.cz/internetovy-marketing

Distribuční strategie

Určení kdy a skrze jaké kanály prodávat pokoje založené na nákladech na pořízení jednotlivých kanálů. Hotel může maximalizovat jejich ziskovost tím, že během exponovaných termínů využívá zejména levnějších kanálů a během slabších sezón se snaží využít všech.