Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

Databáze hostů

Databáze hostů obsahuje informace o všech hostech, kteří u vás mají nebo měli v minulosti rezervaci. Kvalitní databáze hostů bez duplicitních záznamů může výrazně ulehčit práci při zadávání již dříve ubytovaných hostů. Zároveň je to také jedna z důležitých podmínek úspěšnosti vašich mailingových kampaní (samozřejmě v souladu s pravidly nastavenými směrnicí GDPR).

Sdílejte vědomosti se svými kolegy