Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

EET

Zákon o elektronické evidenci tržeb je v České republice platná od 1.12.2016. Po určitých změnách v evidenci se aktuálně evidují pouze hotovostní transakce. Zaevidovaný doklad by měl podle zákona obsahovat unikátní FIK a BKP kód, číslo provozovny, číslo dokladu a čas uskutečnění transakce.

Sdílejte vědomosti se svými kolegy