Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

Předautorizace

Předautorizace je proces, v rámci něhož dochází k ověření platnosti a finančního krytí platební karty předpokládané smluvené částky a dochází k dočasnému blokování zadané částky na účtu držitele karty. Dokončení předautorizace zablokované prostředky připíše na účet obchodníka. Zrušením předautorizace dojde k uvolnění blokace prostředků na klientově účtu.

Sdílejte vědomosti se svými kolegy