Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

Rekreační poplatek

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt hradí fyzické osoby, ubytované v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace. Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Výše poplatku je stanovena místní vyhláškou.

Z platby rekreačního poplatku jsou osvobozeny:

  • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci
  • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Sdílejte vědomosti se svými kolegy