Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

SaaS

Software jako služba – je model nasazení softwaru, kdy dochází k hostování aplikace provozovatelem služby. Služba je nabízena zákazníkům přes Internet. Eliminováním potřeb instalace a provozu aplikace na vlastních zařízení se SaaS v poslední době stává oblíbeným způsobem provozu aplikace. SaaS vznikla jako reakce na potřebu snižování nákladů na software, rychlého nasazení a outsourcingu. Využíváním SaaS mohou firmy také redukovat přímé náklady na nákup softwaru, jelikož náklady na licenci on-demand bývají menší a zároveň není potřeba například licence na servery.

Sdílejte vědomosti se svými kolegy