Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

Ubytovací poplatek

Místní poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu od všech ubytovaných hostů. Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Sdílejte vědomosti se svými kolegy