Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

Up-selling

Volitelná nabídka kvalitativně lepšího produktu (pokoje) než jaký si host původně objednal za účelem zvýšení celkové tržby plynoucí z daného klienta.

Sdílejte vědomosti se svými kolegy