Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

Uzávěrka

Uzávěrka slouží k předávání směn mezi recepčními pracovníky. Vytvoření uzávěrky sečte veškeré peněžní transakce, které proběhly od minulé uzávěrky. Recepcí je pak pouze doplněn skutečný stav hotovostní pokladny a s ním související manko/přebytek. Veškeré dokumenty a platby vytvořené před uzávěrkou jsou následně uzamčeny pro další editaci.

Sdílejte vědomosti se svými kolegy