Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

Webová aplikace

Webová aplikace funguje jako webové stránky. Je poskytovaná přímo ze serveru přes internet, není tedy nutné, ukládat ji do paměti zařízení (telefon, tablet). Obvykle funguje pro více platforem a její výhodou je právě schopnost pracovat bez ohledu na operační systém koncového uživatele.

Sdílejte vědomosti se svými kolegy