Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

XML

eXtensible Markup Language (česky rozšiřitelný značkovací jazyk) – Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se vzhledem. Prezentace dokumentu (vzhled) může být definována pomocí kaskádových stylů. Další možností zpracování je transformace do jiného typu dokumentu, nebo do jiné aplikace XML.

Sdílejte vědomosti se svými kolegy