Blog pro hoteliéry Novinky, rady, tipy z oblasti hotelnictví

Rok 2020 zahajujeme s novým poplatkem z ubytování

Previo
Přidal do Novinky a tipy v Previu
7. ledna 2020

Kulatý rok 2020 zahájila novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Pojďme si v krátkosti shrnout co se od 1.1. pro ubytovatele změnilo.


Sjednocení poplatku

Samostatně vedený rekreační a ubytovací poplatek jsou nyní minulostí. Od ledna je poplatek sjednocen do tzv. Poplatku z pobytu. Jeho maximální výše je pro tento rok stanovena na 21 Kč/osobu/noc, což je zároveň součet maximálních hodnot obou původních poplatků.  Jeho reálná výše se liší dle obce.

Zároveň je již nyní jasné, že rok 2021 přinese změnu maximální hodnoty poplatku na 50 Kč/osobu/noc. O velikosti poplatku informuje příslušná obec v poplatkové vyhlášce.


Osvobození od poplatku

Změny se týkají i pobytů osvobozených od poplatku. Původní ubytovací poplatek platil každý z hostů a rekreační poplatek pouze osoby, které nepřijely na služební cestu nebo nespadaly do některé z osvobozených kategorií. To se nyní od základu mění.

Služební/pracovní pobyt již není od poplatku osvobozen, což lze považovat za hlavní a nejdůležitější změnu.

Z platby poplatku jsou od roku 2020 podle zákona vyloučeni hosté, kteří spadají do některé z následujících skupin:

  • Osoby mladší 18 let
  • Držitelé průkazu ZTP/P
  • Osoby, jejichž pobyt trvá déle než 60 dnů
  • Hospitalizované osoby ve zdravotnickém zařízení na území obce
  • Osoby vykonávající na území obce sezonní práce
  • Osoby pečující o děti na zotavovací akci
  • Osoby ubytované za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací
  • Osoby, které jsou příslušníky bezpečnostního sboru nebo vojáky v činné službě
  • (+jednotlivé obce mohou mít ještě další skupiny osvobozených od poplatku nad rámec zákona)

Nové povinnosti pro ubytovatele

Novelizace také rozšiřuje obsah povinně vedené evidenční knihy hostů. U každého hosta musí být uvedena výše odvedeného poplatku z pobytu. U hostů, kteří spadají do některé z osvobozených kategorií (výše) je nutné uvést také důvod osvobození.

Novelizace je primárně reakcí na vlnu tzv. sdíleného ubytování. Tzn. nový poplatek se vztahuje na všechny poskytovatelé úplatného ubytování, včetně pronajímatelů apartmánů např. přes portál Airbnb.


Doporučení na závěr

Pokud jste tak ještě neučinili, dohledejte si na internetu Vaši lokální poplatkovou vyhlášku a hodnotu nového poplatku si zadejte do Vašeho Previo profilu v menu Ceny/Poplatky.

Poplatek je v 0% DPH sazbě. Doporučujeme proto také nastavit, že poplatek bude v hotelovém účtu rozepsán na samostatném řádku (tzn. nebude zahrnut v položce ceny ubytování s 15% sazbou).

Ve stejném nastavení také můžete provést přepočet velikosti poplatku pro všechny rezervace od určitého data. Tuto funkci jistě oceníte i za cca 11 měsíců, kdy si jednoduše přepočítáte poplatky u všech rezervací na rok 2021 , poté co opětovně dojde k aktualizaci Vaší poplatkové vyhlášky.

Líbil se Vám článek? Nezapomeňte ho sdílet s ostatními!