Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

BAR – Nejlepší dostupná cena

(Best Available Rate)

– Nejnižší  cena, bez restrikcí a rezervovatelná všemi hosty. Tato sazba se může změnit několikrát týdně až několikrát denně.

Sdílejte vědomosti se svými kolegy