Wiki Category: Manažerské reporty

RGI – Index vytvořeného zisku

(Revenue Generated Index) Ukazatel porovnává hotelový RevPAR s celým odvětvím a tudíž mu dává indicii o jeho úspěšnosti. Výpočet= Hotel RevPAR / market RevPAR

RevPAS – Tržby za dostupné židle

(Revenue per Available Seats) – Podobně jako RevPAR funguje i tento ukazatel, který vypovídá vypovídá o ziskovosti restauračního zařízení, konkrétně rozpočítaný na jednotlivé židle. Výpočet= Tržby v restauračním stravování / počet stálých židlí

RevPAR – Tržba za disponibilní pokoj

(Revenue per avaible room) – Počítá se jako podíl příjmů za určité období a počtu disponibilních pokojů za stejné období. Je jedním z nejdůležitějších ukazatelů používaných k měření úspěchu vašeho ubytovacího zařízení. Výpočet= Tržby za ubytování (za určité období) / počet disponibilních pokojů na prodej (za stejné období)

MPI – Index tržního podílu

(Market Penetration Index) Porovnává obsazenost s konkurencí Výpočet= Hotel Occ / market Occ= Obsazenost v % / obsazenost konkurence (trhu) v %

Konverzní poměr

Vyjadřuje konverzi on-line návštěvníků na skutečně kupující. Jeden ze základních ukazatelů v rezervačním procesu, který zobrazuje počet uskutečněných rezervací v poměru ke všem návštěvníkům webu. Výpočet= Uskutečněné nákupy(rezervace) / Počet návštěv

Strana 1 z 21 2