Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

MPI – Index tržního podílu

(Market Penetration Index)

Porovnává obsazenost s konkurencí
Výpočet= Hotel Occ / market Occ= Obsazenost v % / obsazenost konkurence (trhu) v %

Sdílejte vědomosti se svými kolegy