Wiki Tag: Ukazatele

RGI – Index vytvořeného zisku

(Revenue Generated Index) Ukazatel porovnává hotelový RevPAR s celým odvětvím a tudíž mu dává indicii o jeho úspěšnosti. Výpočet= Hotel RevPAR / market RevPAR

RevPAR – Tržba za disponibilní pokoj

(Revenue per avaible room) – Počítá se jako podíl příjmů za určité období a počtu disponibilních pokojů za stejné období. Je jedním z nejdůležitějších ukazatelů používaných k měření úspěchu vašeho ubytovacího zařízení. Výpočet= Tržby za ubytování (za určité období) / počet disponibilních pokojů na prodej (za stejné období)

MPI – Index tržního podílu

(Market Penetration Index) Porovnává obsazenost s konkurencí Výpočet= Hotel Occ / market Occ= Obsazenost v % / obsazenost konkurence (trhu) v %

ARI – Průměrný cenový index

(Average Rate Index) – Ukazatel porovnává naší cenovou strategii se strategií konkurence Výpočet: ARI= hotel ADR / market ADR= (průměrná cena / průměrná cena konkurence)

ADR – Průměrná denní cena

(Average daily rate) ADR je jedním z běžně používaných finančních ukazatelů v hotelovém průmyslu pro měření, jak dobře funguje hotel ve srovnání se svými konkurenty, a v porovnání s historií (meziročně). V hotelovém průmyslu je pro ADR běžné, že se postupně meziročně zvyšuje a přináší se více příjmů. Pokoje poskytnuté zdarma (complimentary rooms a house use) jsou z počtu pokojů […]