Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

RGI – Index vytvořeného zisku

(Revenue Generated Index)

Ukazatel porovnává hotelový RevPAR s celým odvětvím a tudíž mu dává indicii o jeho úspěšnosti.

Výpočet= Hotel RevPAR / market RevPAR

Sdílejte vědomosti se svými kolegy