Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

ARI – Průměrný cenový index

(Average Rate Index)

– Ukazatel porovnává naší cenovou strategii se strategií konkurence
Výpočet: ARI= hotel ADR / market ADR= (průměrná cena / průměrná cena konkurence)

Sdílejte vědomosti se svými kolegy