Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

TRevPEC – Celkový příjem za jednoho klienta

(Total Revenue per Client)

Výpočet= celkové příjmy / počet klientů

Sdílejte vědomosti se svými kolegy