Slovník pojmů pro hoteliéry

Previo Slovník Vám usnadní orientaci v hotelovém prostředí

RevPAS – Tržby za dostupné židle

(Revenue per Available Seats) – Podobně jako RevPAR funguje i tento ukazatel, který vypovídá vypovídá o ziskovosti restauračního zařízení, konkrétně rozpočítaný na jednotlivé židle.

Výpočet= Tržby v restauračním stravování / počet stálých židlí

Sdílejte vědomosti se svými kolegy