Blog pro hoteliéry Novinky, rady, tipy z oblasti hotelnictví

Nový Zákon o platebním styku se může týkat i vás

Previo
Přidal do Novinky a tipy v Previu
26. ledna 2018

Ke 13. lednu vstoupil v účinnost nový zákon, který reflektuje směrnici Evropského parlamentu a Rady – hovoříme o Zákonu o platebním styku, který má harmonizovat a sjednotit platební styk v rámci Evropské unie a zároveň zvýšit bezpečnost platebních transakcí.

Vás, ubytovatelů se tento zákon částečně také dotýká a to v několika bodech.

Podle platných zákonů České republiky bylo doposud možné naúčtovat si určitý poplatek za platbu kartou. Tento příplatek byl možný pouze v případě, že klient byl na tuto skutečnost předem upozorněn, což v praxi nejčastěji znamenalo to, že na recepci byla umístěna nenápadná cedulka s informací, že karetní transakce je zpoplatněna např. 20 Kč, které budou připočteny k celkové částce k zaplacení. Toto nový zákon zakazuje.

Druhá zásadní změna se týká tzv. předautorizace, tedy zablokování peněžních prostředků na účtu klienta, kterým se ubytovatelé pravidelně zajišťují proti případnému nedojezdu hosta v kombinaci s nastavenými storno podmínkami a případnými storno poplatky. Při předautorizaci je zároveň ověřeno, že klient má dostatek peněžních prostředků na zaplacení na svém účtu a dále, že je udaná platební karta stále funkční a platná.

Nově je povinností ubytovatele informovat klienta o přesné výši sumy, kterou mu vytvořením předautorizace chcete zablokovat a klient s touto blokací musí souhlasit. Z toho vyplývá, že ji není možné „naslepo“ zablokovat klientovi nějakou částku bez toho, aniž by byl z Vaší strany předem informován např. v obchodních podmínkách a celu tuto transakci „neautorizoval“.

Pro banky zároveň platí to, že pokud je předautorizace dokončena (resp. blokované peníze jsou z klientova účtu strženy ve Váš prospěch) na menší obnos než byla celková blokovaná částka, musí banka zbylé blokované prostředky okamžitě po dokončení transakce na klientově účtu odblokovat k dalšímu použití. Toto odblokování, nebo případné zrušení celé předautorizace/blokace částky obvykle trvalo klidně i několik týdnů než byly klientovi peníze opětovně zpřístupněny.

Poslední novinka, kterou bychom chtěli zmínit, nesouvisí úplně s poskytováním ubytovacích služeb, ale myslíme, že je dobré o ní vědět.

V rámci evropské směrnice dochází k úpravě komunikace mezi bankou a jejím klientem. Konkrétně se jedná hlavně o případy, kdy banka mění ceník svých služeb, nebo obchodní podmínky – klient by pak měl být o této situaci bankou informován emailem, který bude změny sumarizovat (např. v rámci přiloženého PDF souboru), nebo odkazovat na podrobný přehled změn, který byl klientovi zaslán do jeho internetového bankovního účtu.

V českém prostředí byl ale zákon přijat s pozměňovacím návrhem, který bankám umožňuje zaslat informaci o změnách pouze na zmiňovaný účet v internetovém bankovnictví, který velká většina z nás vůbec nebo naprosto minimálně kontroluje.

Líbil se Vám článek? Nezapomeňte ho sdílet s ostatními!