Blog pro hoteliéry Novinky, rady, tipy z oblasti hotelnictví

Konsolidační balíček a změny v DPH v roce 2024

Martin Zindulka
Přidal do Vzdělávejte se s námi
24. listopadu 2023

Po finálním schválení Konsolidačního balíčku došlo k 1.1.2024 ke změnám v DPH. Nejdůležitější body naleznete vypsané níže.

Sazby DPH

 • Daňové sazby zůstávají pouze dvě – základní a snížená.
 • Základní sazba zůstává na původních 21 %.
 • Nová snížená sazba slučuje dvě současné snížené sazby (10 % a 15 %) do jednotné 12% sazby.

Co se mění v hotelnictví?

 • Ubytovací služby zůstávají ve snížené sazbě, ale kvůli sjednocení se sazba zvyšuje z 10 % na 12 %.
 • Stravovací služby (bez točeného piva) totožná změna jako ubytování, tedy zvýšení z 10 % na 12 %.
 • Sauny obdobně z 10 % do 12% sazby.
 • Točené pivo a jiné nápoje se přesouvají ze snížené 10% do zvýšené 21% sazby.

Rozpis přesouvaných položek naleznete např. zde.

Jaké změny byly provedeny automaticky a co je potřeba upravit z Vaší strany?

V noci z 31. 12. 2023 na 1. 1. 2024 jsme spustili automatickou aktualizaci, která provedla následující změny:

 • Nově vytvořené rezervace od 1.1.2024 – veškeré položky ubytovacích služeb a stravování v nově vytvářených rezervacích jsou vedeny v nové snížené sazbě 12 % (stejně tak slevy vztahující se na ubytovací služby).
 • Stávající rezervace na rok 2024 vytvořené před 1. 1. 2024 – změnili jsme sazbu ubytovacích služeb a stravování na 12 %. Sazbu jsme změnili pouze na úrovni účtu pokoje. V samotných daňových dokladech, které byly vystaveny před 1. 1. 2024, jsme sazbu neměnili. Pokud je na ubytování / stravy vystaven pouze nedaňový zálohový list, provedli jsme změnu sazby v účtu i v daném zálohovém listu (tak aby po přijetí platby v roce 2024 bylo na základě zálohového listu vystaveno DPZ se správným DPH).
 • U rezervací na přelomu roku 2023-2024 jsme provedli totožnou úpravu. Daňové sazby položek v účtu jsou upraveny na nové hodnoty.
 • Služby / Skladové položky / Balíčky – všechny položky, které máte vedeny v jedné ze stávajících snížených  sazeb (15 % nebo 10 %) jsme přenastavili do nové jednotné snížené sazby 12 %. Je možné, že některé z těchto položek nově spadají do základní sazby 21 %. Tuto kontrolu je nutné provést z Vaší strany a DPH sazbu případně změnit.
 • Služby / Skladové položky / Balíčky ve snížené sazbě v účtech rezervací – automaticky jsme upravili na novou 12 % sazbu. Pokud je položka umístěna pouze na nedaňovém zálohovém listu, změníme sazbu jak v účtu rezervace, tak v zálohovém listu. Pokud byl již vystaven daňový doklad, sazbu v něm neměníme.
 • Daňové sazby v účtu rezervace jsou vždy určeny termínem rezervace. U rezervací v roce 2023 budou vidět sazby z roku 2023. U rezervací v roce 2024 budou sazby z roku 2024. U rezervací, které zasahují do obou roků budou na výběr všechny sazby platné jak v roce 2023, tak v roce 2024.
 • Při vystavení nového dokladu se vždy načtou daňové sazby, tak jak jsou zadané u jednotlivých položek v účtu. Pokud je budete chtít změnit, nabídka sazeb u jednotlivých položek dokladu bude určena „datem zdanitelného plnění“ daného dokladu. Pokud bude DUZP v roce 2023, budete mít na výběr staré sazby, pokud bude v roce 2024 uvidíte již nové sazby. Můžete si je tedy podle libosti upravit ručně v editaci konkrétního dokladu. Případnou změnu DPH sazby u již vystavených dokladů ale doporučujeme konzultovat s vaším účetním.
 • Může nastat i jedna speciální situace, kdy kopírujete rezervaci se starými sazbami z roku 2023 do roku 2024. V případě kopírování rezervace bez přepočtu účtu dojde ke zkopírování položek účtu 1:1 včetně starých sazeb. V účtu pak uvidíte, že sazby pro tyto položky jsou v roce 2024 nevalidní a je nutné je ručně upravit – viz obrázek zde.

Shrňme si raději vše, co jsme udělali automaticky za Vás. Pro ubytování a stravy jsme změnili sazbu na novou sníženou 12% pouze na úrovni hotelového účtu u všech budoucích rezervací na rok 2024. Všechny Vaše předdefinované služby / skladové položky / balíčky v snížených sazbách jsme automaticky převedli do nové snížené 12% sazby. Zároveň jsme upravili tyto položky v účtech rezervací na rok 2024.

Líbil se Vám článek? Nezapomeňte ho sdílet s ostatními!