Blog pro hoteliéry Novinky, rady, tipy z oblasti hotelnictví

Evidence ukrajinských uprchlíků – tipy

Martin Zindulka
Přidal do Novinky a tipy v Previu
13. června 2022

V posledních týdnech jsme obdrželi několik dotazů týkajících se ubytovávání ukrajinských uprchlíků a s tím související evidenční povinnosti ubytovatele vůči státním orgánům. Nejdůležitější body jsou ve zkratce následující:

  • Ukrajinské uprchlíky evidujete stejně jako ostatní hosty.
  • Jejich informace byste měli uchovávat v rámci karty hosta / evidenční knihy včetně podpisů.
  • Stejně jako u jakýchkoliv zahraničních hostů jste povinni jejich pobyt oznámit cizinecké policii ČR.
  • Poplatek z pobytu by měl být odpuštěn, viz např. zde (rozhodně ale doporučujme nejprve prozkoumat konkrétní poplatkovou vyhlášku ve Vaší lokalitě).

Jak postupovat?

Výběr údajů probíhá stejným způsobem jako u klasických hostů. Vyplňujete tedy kompletně celou kartu hosta včetně adresy, čísla a typu dokladu, včetně podpisu ubytovací karty. Získané údaje jste povinni podle platné legislativy během tří dnů od příjezdu poskytnout cizinecké policii ČR a zároveň je archivovat po dobu 6 let.


Jak s poplatky?

Jak již bylo zmíněno, poplatky jsou většinou odpouštěny. V Previu si můžete velice jednoduše upravit nastavení, tak aby vše fungovalo automaticky a ukrajinští hosté nebyli započítávání do reportu pobytových poplatků. Vše funguje podobně, jako když např. nastavujete výjimku z poplatků na dítě do 18 let.

Vytvořte si nejprve novou kategorii hostů v sekci Nastavení / Hotel / Kategorie hostů. Klikněte na plus a vytvořte novou kategorii – jedinou důležitou věcí v nastavení je, že nechcete tuto kategorii nabízet online – bude čistě pro Vaše interní použití.

kathostu1

Pak se můžete přesunout do sekce Ceny / Poplatky. Kde si upravte aktuálně platnou sadu poplatků (nebo případně vytvořte novou počínaje aktuálním datem > do nové sady poplatků se Vám přednačtou veškerá nastavení z poslední poplatkové sady), tím, že přidáte výjimku na nově vytvořenou kategorii hosta.

Vyberte nově vytvořenou kategorii a následně klikněte do pole ve sloupci důvod osvobození. Zde pak můžete ručně zapsat důvod osvobození – poplatek prominut, Ukrajina – uprchlík, atp.

Nastavení nezapomeňte uložit.

kathostu2

Následně už při evidenci pouze stačí překliknout v detailu rezervace na správnou kategorii hosta a poplatek z pobytu bude automaticky zrušen a odebrán z pokojového účtu. Stejně tak nebude započítán do souhrnného reportu a vybraný důvod osvobození od poplatku bude u hosta uveden i v evidenční knize.

kathostu3


Finanční příspěvek na poskytnuté ubytování

Nárok na příspěvek od státu vzniká na základě splnění dvou základních bodů:

  • Uzavření smlouvy s obcí s rozšířenou působností.
  • Řádná evidence všech ubytovaných hostů.

Pro podrobnější informace doporučujeme sledovat web konkrétního městského / obecního úřadu, kde také naleznete možnost registrace.


Děkujeme, že stále pomáháte.

Líbil se Vám článek? Nezapomeňte ho sdílet s ostatními!