Blog pro hoteliéry Novinky, rady, tipy z oblasti hotelnictví

Hromadný mailing: co nám zákon povoluje a přikazuje

Previo
Přidal do Novinky a tipy v Previu
16. března 2016

Během diskuze na jednom z našich setkání s klienty v rámci naší roadshow Kafíčko s Previem jsme narazili na problém, jak je v ČR právně upraveno rozesílání newsletterů, možnost odhlášení a podobně. Proto jsme pro Vás zákony pročetli a sjednotili odpověď.

Tato oblast elektronické komunikace je regulována dvěma hlavními zákony, které jsou průběžně novelizovány.

  • Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

  • Zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

V našem článku se budeme zabývat hlavně druhým zákonem, který upravuje podmínky pro šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky. Šíření obchodních sdělení je definováno jako: „..všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem, nebo vykonává regulovanou činnost.“

Prvním krokem pro úspěšné zasílání mailingu je získání souhlasů klientů se zpracováním jejich osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb, a souhlasu se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.

Obvyklým postupem při procesu získávání souhlasů se zpracováním osobních údajů a zasílání novinek je zahrnutí těchto informací přímo do obchodních podmínek, které klient musí odsouhlasit při nákupu zboží/služby (v našem případě při rezervaci), nebo přidání zaškrtávacího tlačítka „Souhlas se zasíláním novinek emailem“ do posledního kroku nákupu zboží/služby.

V samotném zákoně č. 480/2004 Sb. je tento souhlas definován poměrně vágně a navíc podle odstavce 3 tohoto zákona, je možné elektronicky kontaktovat i zákazníka, jehož elektronický kontakt byl získán v souvislosti s prodejem výrobku/služby (v našem případě, pokud vytvoří rezervaci).

spam

Odhlášení od zasílání newsletteru

Pro jakékoliv zasílání mailingu platí, že podle zákona by měl mít příjemce jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby (která odesílá mailing), odmítnout souhlas s podobným využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

Tato definice není opět příliš přesná a nabízí množství výkladů. Samozřejmě musíte situaci brát i z pohledu Vašich klientů. Někteří by třeba měli zájem o nákup dalších služeb/produktů od Vás, ale neustálé „bombardování“ emaily s reklamními sděleními je spíše odrazuje od další spolupráce s Vámi, proto je nutné pro klienty zajistit jednoduchou možnost, jak svou emailovou adresu z mailingu odhlásit.

Nejlepší možností je umístění informací o odhlášení z mailingu do patičky emailu. Existue více možností, nejjednodušší je uvést informaci: „Pokud nechcete dostávat emaily tohoto typu, odpovězte na tento email slovem „Nezasílat“, děkujeme“. Další možností je naprogramování automatického odkazu, který emailovou adresu vyřadí z databáze. V případě Previa a našeho mailingu by tato situace byla velmi složitá, jelikož tato databáze neslouží pouze k mailingu.

Zákon dále uvádí několik případů, kdy je odesílání obchodních sdělení elektronickou cestou zakázáno, zejména v prvním bodě je opět zdůrazněna nutnost jednoduchého odhlášení z mailingu:

  • Zpráva je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.

  • Zpráva není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení.

  • Zpráva skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.

Dozorčím orgánem pro elektronické šíření obchodních sdělení je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento úřad může při porušení zákona č. 480/2004 Sb. uložit pokutu až 100 000 Kč fyzické osobě a až 10 000 000 Kč právnické osobě.

Pro více informací na toto téma a často kladené dotazy naleznete na tomto odkazu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na téma „Jak jednoduše informovat a oslovit hosty emailem“ jsme psali samostatný článek.

Líbil se Vám článek? Nezapomeňte ho sdílet s ostatními!

Zobrazit podobné články