Blog pro hoteliéry Novinky, rady, tipy z oblasti hotelnictví

Změny v platebních metodách a rozpis platebních předpisů jako předstupeň automatizace výběru plateb

Martin Zindulka
Přidal do Novinky a tipy v Previu
5. května 2023

Na středu 10. 5. 2023 pro Vás máme přichystanou aktualizaci, která je jedním z posledních mezikroků před spuštěním automatického výběru zálohových plateb od Vašich hostů.

Jaké změny Váš čekají?

Rozdělení platební metody „platební karta“

Nejdůležitější a nejvíce viditelnou změnou v aktualizaci je rozdělení platební metody „platební karta“ na dvě samostatné metody „online platba“ a „terminál“. Při vystavování dokladu/platby tedy nyní budete mít na výběr mezi možnostmi: hotovost, bankovní převod, online platba, terminál a poukaz.

Za poslední rok jsme od Vás obdrželi mnoho podnětů na vylepšení evidence karetních transakcí a rozdělení plateb získaných v rámci platební brány oproti platbám provedeným na fyzickém terminálu. Výše uvedené rozdělení Vám umožní:

  • Podrobněji a samostatně evidovat jednotlivé typy transakcí v dokladech / platbách / reportech.
  • Pokud využíváte některou z propojených platebních bran nebo propojený platební terminál od ČSOB, bude se Vám u dokladů a plateb přes bránu/terminál automaticky vybírat odpovídající typ platby.
  • Pokud nevyužíváte propojené brány/terminály, budete si moci v dokladech rozlišit jednotlivé typy transakcí pomocí nových platebních metod.

Součástí aktualizace je také rozšíření další identifikace odkud / jakým způsobem byla daná karetní transakce provedena. Již nyní bylo možné vybrat u transakce platební kartou vybrat dodatečný subtyp karetní platby v podobě typu karty. Tuto sekci nově rozšiřujeme o nové a také hojně poptávané alternativní platební metody jako je např. platba přes Revolut, kryptoměny, stravenkové/benefit karty atp.

Povolené typy elektronických plateb nastavíte v Nastavení / Hotel / Vybavení a záložka „Přijímané typy elektronických plateb“.

Akceptované subtypy plateb můžete následně vybrat při vystavování dokladu na terminálovou nebo online platbu přímo při vystavení dokladu.

Podrobný export podle subtypu transakcí pak naleznete v modulu Pokladna / Platby, pokud si vyfiltrujete právě terminálové nebo online platby.

Pro převod Vašich stávajících dokladů a plateb bude použita následující logika:

  • Všem dokladům/platbám, které byly vytvořeny přes platební brány propojené na Váš Previo profil bude automaticky nastavena platební metoda/typ „online platba“ místo původní „platební karta“.
  • Všem ostatním dokladům/platbám, které budou mít nastavenou platební metodu/typ „platební karta“ bude automaticky nastaveno „terminál“.

Tabulka s rozpisem platebních předpisů

Druhou polovinou aktualizace je nová tabulka s přehledem platebních předpisů vztahujících se ke konkrétní rezervaci. Doposud bylo možné zobrazit si pouze informace o aktivním ručně odeslaném platebním předpisu.

Nový přehled platebních předpisů obsahuje násobně více informací.

  • Kompletní přehled všech platebních předpisů u rezervace včetně již úspěšně dokončených, čekajících na odeslání a expirovaných.
  • Rozlišení zda se jedná o uživatelem (ručně) vytvořený platební předpis nebo zda se jedná o automaticky vytvořené předpisy (nyní na základě rezervace přes R+, později právě na základě automatizace výběru plateb).
  • Časy dokončení platebních předpisů, časy jejich expirace, případně u odložených předpisů (např. záloha X dní před začátkem rezervace) čas, kdy bude tento předpis odeslán hostovi.
  • Kompletní detaily a parametry všech předpisů (jestli mají stornovat rezervaci v případě expirace bez platby, jestli byla povolena možnost 100% platby, email kam byl předpis odeslán, ke kterým položkám účtu se předpis vztahuje atd.)
  • Velice poptávaná byla také možnost zrušení předpisů a s ním souvisejících navazujících akcí (např. zrušení rezervace v případě nepovedené úhrady).

Přehled platebních předpisů vyvoláte stejným způsobem jako doposud (kdy se zobrazovalo info pouze o jediném aktivním předpisu) z účtu rezervace. Mazání/deaktivace platných předpisů pak probíhá ze samotného seznamu předpisů.


Jak bylo zmíněno na začátku tohoto článku, tyto úpravy jsou dalším předstupněm nezbytným pro spuštění automatizovaného rozesílání žádostí o zálohy a výběru těchto plateb. Nyní nás čeká testování odesílání žádostí o platby a integrace platebního řešení, které bude schopné automaticky natížit zálohovou platbu na úkor hostem poskytnuté platební karty.


Pokud budete mít jakékoliv dotazy k výše uvedeným úpravám, kontaktujte naši zákaznickou podporu na obvyklých komunikačních kanálech.

Líbil se Vám článek? Nezapomeňte ho sdílet s ostatními!